Bilirkişinin Yetkileri

Bilirkişinin Yetkileri

Bilirkişinin Yetkileri Bilirkişinin yetkileri temelde dört adettir. Ücret ve giderlerin ödenmesini talep yetkisi, çekinme yetkisi, bilgi alma yetkisi ve inceleme konusunu teşkil eden nesne yahut kişi üzerinde bazı tasarruflarda bulunabilme yetkisi olmak üzere dört adettir. Bilirkişinin Yetkileri Ücret ve giderlerin ödenmesini talep yetkisi, çekinme yetkisi, bilgi alma yetkisi ve inceleme konusunu teşkil eden nesne yahut […]

screen tagSupport