Nasıl Bilirkişi Olunur?

Başka bir yazımızda Nasıl Bilirkişi Olunur? sorusuna cevap vermeye çalışmıştık, bu yazımızda da Bilirkişi Katılımcı El Kitabı’ndan alıntı yaparak içeriği sunacağız.

Nasıl Bilirkişi Olunur
Nasıl Bilirkişi Olunur

Nasıl Bilirkişi Olunur?

Bilirkişi olarak görev almak isteyen kişinin kural olarak bilirkişilik siciline kaydolması gerekir. Bilirkişilik sicili, Daire Başkanlığı nezdinde bilirkişilere sicil numarası verilmek suretiyle tutulan kaydı ifade eder. Bilirkişi siciline kayıt olmak için öncelikle Bilirkişilik Temel Eğitimini almak zorunlu hale gelmiştir. Öncelikle bilirkişilik bölge kurulu tarafından, ilk olarak bilirkişi listelerinin oluşturulması, daha sonra ihtiyaca göre güncellenmesi maksadıyla, her yıl Bilirkişilik Daire Başkanlığınca belirlenecek tarihe kadar ilan yapılır. İlan, Bilirkişilik Daire Başkanlığı ile Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin internet sitesinde yayınlanmak suretiyle gerçekleştirilir. Ayrıca söz konusu ilan, bölge kurulunun yetki çevresindeki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ve ilgili diğer yerlere bildirilir (BKYön m. 39/I). Ayrıca ilân, Daire Başkanlığı, bölge kurulları ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin internet sitelerinde yayımlanır (BKYön m. 39/II). Bilirkişi olmak isteyenler gerekli belgelerle birlikte bu ilanlara başvuru yapabilirler.

Bilirkişi Başvuru Şartları

Bilirkişi Başvuru Usulü

Bilirkişi Başvurusuna Eklenecek Belgeler

ve benzer diğer başlıklar için buraya tıklayın.

Bilirkişi Listesinde kayıtlı Yeminli Bilirkişi iseniz, Uzman olduğunuz konularda Uzman Raporu hazırlamak, Uzman Mütalaası hazırlamak ve bizimle proje bazlı çalışmak için bu yazının üzerine tıklayarak Bilirkişi Başvuru Formunu doldurabilirsiniz. Bilirkişi Nasıl Olunur sorusunun cevabı için aşağıdaki yazımızı okuyabilirsiniz.