Bilirkişi

Bilirkişi

Bilirkişi Bu yazımızda Bilirkişi tanımını yapalım. Bilirkişi Bilirkişi: bir uyuşmazlığın dava yoluyla giderilmesi için kimi hallerde hakimin özel veya teknik bir  ilgiye ihtiyacı olabilir. Hukuki konuların en yetkini olduğu kabul edilen hakimin, uyuşmazlığı giderebilmek için ihtiyaç duyduğu, hukuk dışındaki, özel veya teknik bilgiyi ona sunan gerçek veya tüzel kişiye bilirkişi denilmektedir.[1] Nitekim 6754 sayılı Bilirkişilik […]

screen tagSupport