Bilirkişi Nedir

Bilirkişi Nedir

Bilirkişi Nedir Bilirkişi Nedir: hukuki konuların en yetkini olduğu kabul edilen hakimin, uyuşmazlığı giderebilmek için ihtiyaç duyduğu, hukuk dışındaki, özel veya teknik bilgiyi ona sunan gerçek veya tüzel kişidir. Yargılamada adil bir karar verilebilmesi açısından, bilirkişi hakime yardımcı kişi konumundadır. Bilirkişi Nedir Bilirkişi Nedir sorusunu açıklamaya devam edelim… 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 3’üncü maddesinde bilirkişinin […]

screen tagSupport