SİGORTA BİLİRKİŞİSİ UZMAN RAPORU/MÜTALAASI

Sigorta Poliçesi tazminat hakkına sahip kişiler, mevcut hasarlarına ilişkin olarak sigorta şirketine başvurusu sonucu, sigorta eksperinin değerlendirmesi karşısında tazminatın talebinin haksız şekilde ret edildiği veya hak ettiğine  göre alamamaktan – eksik almaktan kaynaklı uyuşmazlıklar yaşamaktadırlar.

Bu sigorta hasarı tazminat taleplerinin hızlı bir şekilde karşılanması için öncelikle süresi içerisinde sigorta şirketine istenen belgeler ile başvuruda bulunup hasar ihbar şartının yerine getirilmesi ve sigorta eksperinin tayin edilmesi gerekir. Bazı poliçelerde eksperin kim tarafından atanacağı ve ekspertiz ücretinin kimin tarafından ödeneceğine ilişkin maddeler yer alabilmektedir.

Sigorta şirketleri bazı hasar taleplerinin incelenmesi amacıyla kendi bünyesinde veya haricen sigorta araştırmacısı – özel araştırmacı ataması da yapmaktadır. Araştırmacılar hasarın oluş şekliyle alakalı birtakım araştırmalar yapmakta ve kazanın oluşunu değerlendirerek sigortacıya araştırma raporu sunmaktadır. Sigortacı, araştırmacı tarafından sunulan araştırma raporunun olumsuz olması durumunda rizikonun teminat dışı olduğunu belirterek ödeme yapmaktan kaçınmakta ve sigorta ettirenden ibraname istemektedir.

Bazı sigorta ettiren, hasar tazminat talepleri için görevlendirilen eksperlerin tuttuğu raporların hakkaniyetli olmadığı, çalışmasında gerekli özeni göstermediği veya poliçe şartlarında yer alan teminatlardan yararlandırılmadığı gerekçesi ile itiraz ve davalar söz konusu olabilmektedir.

Bu tür uyuşmazlıklarda şikayetçinin takip edeceği yol 2023 yılı için 66.000TL’ye kadar Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmak veya üzeri tazminat miktarları için Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurmak veya Yerel mahkemelere başvurmak şeklinde olabilmektedir. İlk 2 başvuru mercii, 6 ay içinde sonuçlandırma yapmaktadır.

Tüketici hakem heyetlerine sigorta ettirenin tüketici olması ve uyuşmazlık miktarının o seneki tespit edilen uyuşmazlık tutarını geçmemesi halinde başvuruları kabul etmektedir. Hatta THH’leri bankalar ve finans kuruluşları tarafından yapılan krediye bağlı olarak satışı yapılan diğer birikimli- emeklilik ve sağlık sigortalarına ilişkin şikayetleri de inceleyip karara bağlamaktadır.

Şikayet başvurunuzu her ne şekilde nereye yapmayı düşünürseniz düşünün öncelikli olarak şikayetli firmaya size bildirilen sonucu kabul etmediğinizi kararın düzeltilmesini aksi halde merciie şikayet yoluna başvuracağınızı ihtar edin. Gerekli süreyi bekledikten sonra elinizde bulunun tüm dökümanları toplayarak bir sigorta bilirkişisi uzmanından yardım isteyin ve ondan uzman mütalaası edinmeye çalışın. Bu uzman raporu size davanızda ne kadar haklı olduğunuzu bildirecektir. Bu rapor sayesinde hukuki süreç içerisine girdiğinizde ne kazanıp kaybedeceğiniz belli olacaktır ve ekstra bir masrafa girip girmeyeceğiniz sizin kararınıza kalacaktır.

Bu başvurulan Uzman Görüşü veya Uzman Raporu her zaman sizin lehinize olmayabilir fakat lehinize olduğu ve kazanacağınız bir durumun olduğunu görürseniz bu yukarıda sayılan mercilere başvurabilirsiniz.

THH’ne başvurular İl ve İlçelerde Ticaret bakanlığı bünyesinde kurulan komisyonlarda incelenir ve karara bağlanır. Tüketici yönünden başvurular e-Devlet üzerinden yapılmakta olup başvurunuz değerlendirildikten sonra ret edilse dahi herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Mahkemelere başvurularda bu uzman raporları size yol göstermekle beraber, eğer bu raporu almadan bu yola girmiş iseniz mahkemenin bilirkişi raporu için görevlendirme yaptığı aşamalarda siz de uzman raporu edinirseniz 2 rapor arasında çelişkinin olması durumunda hakim 3. Bir raporun alınarak çelişkinin giderilmesini isteyecektir.

Adli ve THH Bilirkişisi

Turgay AKIN