İmza Bilirkişi Raporu

Günümüzde başkalarına ait imzanın taklit edilmesi ile imza sahteciliği sonucu çok çeşitli mağduriyetler oluşmakta ve bu mağduriyetler uzmanlar tarafından bilimsel yöntemlerle yapılacak çalışma hazırlanan İmza Bilirkişi Raporu ile giderilmeye çalışılmaktadır. İmza Bilirkişi Raporu üzerinde inceleme yaptırabilir ve Uzman Mütalaası alabilirsiniz.

İmza Bilirkişi Raporu

İmza Sahteciliği ile tapu kayıtları, vekaletnameler, abonelikler, kira sözleşmeleri, mektuplar, belgeler gibi bazı dokümanlar üzerinde değişiklikler, tahrifat veya taklitler yapılarak kendilerine yarar sağlamaya yönelik yapılan eylemler giderek fazla görülebilmektedir. Bunun sonucu oluşan mağduriyetler ve adli makamlara itirazlar sonucu imzanın gerçekten kimin elinden çıktığı konusunda Grafoloji Uzmanı Bilirkişi tarafından grafoloji incelemesi yapılarak imza bilirkişi raporu hazırlanmaktadır.

İmzalar genellikle bir kişinin el yazısından farklılık gösterecek, bireysel bir tarz ve uygulama tarzı gösterecektir. Bir belgede sahte imza olduğu şüphesi sonucu, aidiyeti tartışmalı bir hal alan imzanın doğrulanabilir bir örneğe karşı bilimsel bir karşılaştırması, imza sahibini tespit etmek mümkündür.

“Sözleşmedeki imza bana ait değil” diyen birisinin o imzanın asıl sahibi olup olmadığı konusunda yapılacak Grafoloji incelemesi sonucu imzanın o kişinin elinden çıkıp çıkmadığı konusunda bir sonuca ulaşılabilir. Çalışma sonucu elde edilen sonuç İmza İncelemesi Bilirkişi Raporu ile bilimsel kanıtlarla uyuşmazlığın giderilmesi için adli mercilere sunulabilecektir.

İmza Bilirkişi Raporu
İmza Bilirkişi Raporu

Uzman Raporu Al

El Yazısı Bilirkişi Raporu

Banka Sözleşmesi, kredi başvurusu, para çekme işlemleri, çek işlemleri gibi benzer bir çok işlemde el yazısı kullanılmaktadır. El yazısı, yazan kişiye özgü karakteristik özelliklere sahiptir. Bir el yazısı üzerinde kişiye özgü olan nitelikler uzmanlar tarafından bilimsel yöntemlerle analiz edilmektedir. Böylelikle el yazısının aidiyeti hakkında bir bilimsel sonuca ulaşılarak hazırlanan El Yazısı Bilirkişi Raporu savcılık veya mahkemeye sunularak uyuşmazlık konusunda somut bir sonuca hızlıca ulaşılabilmesi sağlanmaktadır. Taraflar CMK67.md. kapsamında konuyla ilgili Uzman Mütalaası hazırlama talebinde bulunabilirler.

Grafoloji Uzmanı Bilirkişilerimiz tarafından sıklıkla yapılan bazı inceleme konuları:

 • Bir belgenin değiştirilip değiştirilmediği,
 • Parasal tutarlarda değişiklikler yapılıp yapılmadığı,
 • Parasal tutarlara rakam eklenip eklenmediği,
 • Sözleşmedeki imzanın sahte olup olmadığı,
 • Bir belgede farklı kalem kullanılıp kullanılmadığı,
 • Bir yazının üzerine bir başka yazı yazma şeklinde bir sahtecilik yapılıp yapılmadığı,
 • Belgelerin aynı yazıcıdan çıkıp çıkmadığı,
 • Bir belgenin bir daktiloda mı (manuel veya elektrik), bir mürekkep püskürtmeli yazıcıda mı yoksa bir lazer yazıcıda mı üretildiği,
  gibi ve benzer konularda Grafoloji Uzmanı Bilirkşilerimiz tarafından inceleme yapılmaktadır.
Grafoloji İncelmesi
Yazı Bilirkişi Raporu

Aşağıda sıklıkla Grafoloji Bilirkişi Raporu talep edilen başlıkları görebilirsiniz:

 • Adli belge ve el yazısı analizi
 • Avukatlar için adli belge ve el yazısı karşılaştırması
 • Sahtecilik ve sahte belgelerin incelenmesi
 • Belge ilavelerinin, eksikliklerin, silinmelerin ve değişikliklerin incelenmesi
 • El yazısı karşılaştırma
 • İmza inceleme
 • İmza karşılaştırma
 • İsimsiz mektuplar
 • Banka belgelerinde sahtekarlık
 • Kurumsal sahtecilik
 • El yazısı incelemesi
 • Kimlik imza incelemesi
 • Kaşe inceleme
 • Mühür inceleme
 • Tahrifat inceleme

Uzman Raporu Al