Bilirkişi Raporu

Bilirkişi Raporu

Bilirkişi Raporu hakkında genel hatlarıyla başlıklar halinde bazı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Bilirkişi Raporu
Bilirkişi Raporu

Bilirkişi Raporu Nedir?

Bilirkişi Raporunun amacı, Uzmanın rapor vermesi için bilgi sahibi olduğu uzmanlığı dahilindeki konular hakkındaki görüşünü ortaya koymaktır.

Bilirkişi Raporunun nihai kullanımı, ihtilafı çözüme kavuşturmak için bir karar vermesi gereken uzmanlık alanı dışındaki konularda mahkemeyi bilgilendirmektir.

Mahkemenin kullanımına ek olarak, Bilirkişi Raporu ayrıca, tarafları ve avukatlarını, yasal davalarının gücünü belirlemeleri için teknik konularda dava öncesi ve dava sürerken bilgilendirecektir. Uzmanın hazırladığı Bilirkişi Raporu dava hazırlığı sırasında, uyuşmazlığın olduğu karşı tarafa açıklanacak ve böylece kendi yasal davalarının gücünü değerlendirmelerine yardımcı olacaklardır. Diğer tarafın kendi Uzman Bilirkişiye sahip olması halinde, Bilirkişi Raporunu aldıklarında aynı zamanda Bilirkişi Raporunun bir kopyası size verilecektir.

Bilirkişi Raporu Alma Neden Talep Edilir?

Genel olarak bir durumdan memnun olunmadığında, örneğin; yeni bir merkezi ısıtma tesisatı sistemi düzgün çalışmıyorsa, sistemin kullanıcıları tarafından bir uzmandan onlara niçin ve neyle ilgili ne yapabileceklerini ve muhtemelen tazminat alma ihtimalinin olup olmadığını söylemelerini isterler. Bu nitelikteki bir rapora Bilirkişi Danışmanlığı sonucunda hazırlanmış bir Bilirkişi Raporu (Uzman Raporu) denilebilecektir. Tüketici Mahkemesinde ya da itirazda kullanılmak üzere hazırlanmamıştır. Başka bir deyişle Uzman Raporu (Bilirkişi Raporu), birilerinin ne yapabileceklerine karar vermesini ve hangi eylemin yapılacağına karar vermelerine yardımcı olmak için Uzmanından yardım somut almayı sağlar.
Uzman Raporu Al

Bilirkişi Raporunda Neler Bulunur?

Bu başlık altında yazacaklarımız aslında Bilirkişi Raporu Nasıl Olmalı sorusunun da cevabını verecektir.

Bilirkişi Raporu:

 1. Uzmanın kullandığı gerçekler, varsayımlar ve sonuç olarak uzmanların görüşünün izlediği analizlerin kısa bir açıklaması olmalıdır. Yasal gerekliliklere uymak zorundadır.
 2. Somut gerçekler ve Uzmanın fikri Uzman Raporunda mutlaka ayrı ayrı belirtilmelidir.
 3. Raporu okuyan, Bilirkişi Raporunda ulaşılan sonuçlara yol açan akıl yürütmeyi anlayabilmeli ve takip edebilmelidir. Rapor çok teknik meselelerle ilgilenebilse de, bunlar akıllı bir kişi tarafından anlaşılabilecek şekilde ifade edilmelidir. Açıklanamayan jargon veya kısaltmalar içermemelidir.
 4. Uzmanın, Bilirkişi Rapor Talebinde istenilenleri ne şekilde verildiğine dair bir özetini yazması gerekmektedir. Yanlış anlaşılmaları önlemek için, yazılı talimatlar vermek veya talimatların yazılı olarak verildiği yazılı olarak bildirmek daha güvenlidir.
 5. Raporda bulunanlar tamamen uzmanın tarafsız görüşlerini yansıtmalıdır.

Bilirkişi Raporu yasal işlemlerde kullanılmak üzere olduğundan, rapor formatı başka amaçlar için hazırlanmış raporlardan oldukça farklıdır.

Bilirkişi Raporu Formatı:

 1. uzmanın yeterlilikleri hakkında bilgi içermelidir,
 2. raporu hazırlarken kullanılan herhangi bir literatür veya diğer materyallerin ayrıntılarını vermelidir,
 3. önemli olan tüm olgu ve yönergeleri içerir şekilde hazırlanmalıdır,
 4. hangi içeriğin uzmanın kendi uzmanlık alanında olduğunu ve hangi içeriğin uzmanın kanaati olduğunu sebepleriyle birlikte içermelidir,
 5. uzmanın kullandığı herhangi bir muayene, test veya canlandırma ve benzer kullanılan teknikleri açıklamasını içermelidir,
 6. ele alınan konuyu iki bölüme ayırmalıdır,
  • somut verileri açıklamak
  • kendi fikrini açıklamak
 7. ulaşılan sonuçların özetini içermelidir,
 8. uzman dosyadaki eksikliklerden dolayı fikir veremiyorsa, fikir verebilmesi için gerekli olan dosyadaki eksiklikleri içermelidir.

Bilirkişi Raporu Alma

Bir uyuşmazlıkla ilgili uzmanlık gerektiren ve çözüme kavuşması olayı aydınlatacak olan hususlarda tarafların talebi üzerinde veya resen mahkeme, hakim veya savcı tarafından bilirkişi raporu alınması için bir veya birden fazla bilirkişi görevlendirilebilir.

Ek Bilirkişi Raporu
Ek Bilirkişi Raporu

Ek Bilirkişi Raporu Alma

Bilirkişi veya bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapor adli merciye sunulduktan sonra taraflara bu raporu incelemeleri için süre verilir. Verilen süre içerisinde raporu inceleyen taraflar veya yargı mensupları tarafından eksik görülen veya anlaşılamayan bir husus olduğunda tarafların talebi üzerine dosyanın elinde bulunduğu adli merci tarafından dosya tekrar bilirkişiye verilerek yeni talepler hususunda “Ek Bilirkişi Raporu” düzenlenmesi istenilmektedir. Bazen de Bilirkişi dosyayı inceledikten sonra kanaate ulaşabilmek için, hazırladığı ilk raporunda, dosyada eksik gördüğü bazı hususların giderilmesini talep etmiş olabilir.  ilk raporda bilirkişi tarafından giderilmesini istediği eksiklikler tamamlandıktan sonra bilirkişiden incelemesini tamamlanması istenir ve dosya tekrar bilirkişiye tevdi edilir. Bilirkişi dosyayı inceledikten sonra vardığı kanaati veya tespitleri “Ek Bilirkişi Raporu” hazırlayarak adli merciye sunacaktır.
Uzman Raporu Al